לפרטים נוספים אודות מבחן אמיר ופטור באנגלית

  1. שם
  2. טלפון
  3. מייל
  4. Loading ...

המרכז הארצי לבחינות והערכה

לא תמיד יודעים כי כאשר אומרים ‘פסיכומטרי’ מתכוונים לבחינה אשר הוגתה וחוברה בידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מהו המרכז הארצי לבחינות והערכה? למה הוא משמש?

רובנו מכירים את המרכז הארצי לבחינות והערכה בעיקר דרך בחינת הפסיכומטרי אותה מפעיל המרכז, כאשר בעצם ישנן עוד בחינות והערכות אותן הוגה המרכז הארצי לבחינות והערכה ומפעיל ברחבי הארץ.

המרכז הארצי לבחינות והערכה הוקם ע”י ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל, בשנת 1981. המטרה הייתה בניית והפעלת מערכת מבחנים היכולים לחזות הצלחה בלימודים אקדמאיים. מערכת כזו מסייעת בתהליך המיון והקבלה של המועמדים השונים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

הקמת מרכז זה אפשרה איגוד של מיטב הוגי הבחינות בתחום הפסיכומטריקה וההערכה, אשר ישפרו וייעלו את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות ויהפכו אותן לאחידות. דבר אשר מקל הן על האוניברסיטאות עצמן והן על הנרשמים העתידיים אשר פעמים רבות בוחרים להירשם ליותר ממוסד אקדמי אחד.

למעשה המרכז הארצי לבחינות והערכה הינו מוסד ציבורי ללא מטרת רווח ולכן הוא רשום כעמותה אשר החברות בה הן האוניברסיטאות בישראל:

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, ומדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע ברחובות.

בהתאם לכך, נבחנים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, ציוניהם נשלחים באופן אוטומאטי אל האוניברסיטאות הללו.

המרכז הארצי לבחינות והערכה בונה את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות ולמוסדות האקדמיים האחרים בישראל, כאשר בחינות אלה ידועות בעיקר כ- ‘הבחינה הפסיכומטרית’. בכל שנה נבחנים דרך המרכז הארצי עשרות אלפי מועמדים, והוא מפעיל את מערך הבחינות מהשלב ההתחלתי הכולל את קליטת הנרשמים ושיבוצם למועדים ואזורי בחינה לפי העדפתם, ועד למתן הציונים לכל נבחן ונבחן ולמוסדות האקדמיים השונים.

הבחינה הפסיכומטרית אותה מפעיל המרכז הארצי לבחינות והערכה, משמשת (כמו במקומות רבים אחרים בעולם) כאמצעי לקבלת ומיון מועמדים למוסדות הלימוד להשכלה גבוהה. למעשה הבחינה הפסיכומטרית הוכחה כמנבאת (ברוב המקרים) הצלחה בלימודים אקדמאיים, ולכן מהווה משקל גבוה בעת הקבלה ללימודים. הבחינה נערכת בחמישה מועדים לאורך השנה באוניברסיטאות השונות בישראל וכן בכמה מקומות בחו”ל. כמו כן, הבחינה מתורגמת לכמה שפות בהן ניתן להיבחן: ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

חשוב לציין כי המרכז הארצי לבחינות והערכה אינו מקיים רק בחינה פסיכומטרית. המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים גם בחינות נוספות כמו בחינות ידע בעברית ובאנגלית (כמו מבחן אמיר), בחינות קבלה והסמכה ללימודים במסלולים שונים ובתארים מתקדמים בתחומים מסוימים (כמו פסיכולוגיה, מכינות ועוד), הערכת כישורים מיוחדים ויכולות לא קוגנטיביות ומגון בחינות והערכות עבור מערכת החינוך בישראל.