לפרטים נוספים אודות מבחן אמיר ופטור באנגלית

  1. שם
  2. טלפון
  3. מייל
  4. Loading ...

מבחן אמיר ערעור על ציון

במידה ועברתם מבחן אמיר ונראה לכם כי הציון שקיבלתם אינו משקף את המציאותתוכלו לערער על הציון ולבקש שיבדקו שוב את המבחןבדיקת מבחן אמיר מתבצעת על ידי מחשבכך שהמרחב לטעיות קטן יחסית,אולם עדיין חשוב להיות עם האצבע על הדופק הנה כל מה שצריך לדעת על ערעור ציון במבחן אמיר

אם אתם חשים שהציון שקיבלתם במבחן אמיר אינו תואם את הרגשתכם בעת הבחינה או את הידע שהפגנתם במהלך הבחינהתוכלו לערער על הציון ולבקש שיבדקו שוב את גיליון הבחינהבדיקה חוזרת של מבחן אמיר כרוכה בתשלום ויש להגיש אותה בטווח של עד שלושה חודשים מיום קבלת הציוןכל ערעור בשלב מאוחר יותר לא יתקבל ולא יטופל.

 

 

את הערעור מגישים בטופס מסודראותו ניתן להוריד מהאתר של המרכזי הארצי לבחינות והערכה ולשלוח אותו בדואל או בפקס למדור ציוניםחשוב מאוד לוודא שהבקשה אכן התקבלה במערכת וכי היא נמצאת בטיפולעל מנת שתדעו שהמסמך הגיע ליעדו.
בטופס הערעור תצטרכו למלא גם פרטי כרטיס אשראיעל מנת לחייב אתכם על בדיקה חוזרת של מבחן אמיר,במידה ואכן תתברר טעות בציוןתקבלו את כספי הבדיקה בחזרה

 

לפני שאתם שולחים בקשת ערעורחשוב להבין האם באמת יכול להיות שנעשתה פה טעות או שמה ציפיתם לתוצאה טובה יותר והתאכזבתם מהציון