לפרטים נוספים אודות מבחן אמיר ופטור באנגלית

  1. שם
  2. טלפון
  3. מייל
  4. Loading ...

סיווג רמות באנגלית

מבחן אמיר או מבחן אמירם הינם מבחנים אשר בודקים את רמתו של הנבחן בשפה האנגלית. בדובר במבחני מיון מובנים, אשר מטרתם לסווג את הנבחנים לרמות שונות ובכך לסייע למוסד האקדמי לקבוע כמה ואילו קורסים באנגלית צריך הסטודנט לעבור, על מנת לקבל את התואר.

היות ובחינת אמיר ואמירם בודקים את ידיעתו ויכולתו של הנבחן להתמודד עם שאלות הבוחנות אנגלית סבילה, הלימודים לקראת הבחינה נעשים במתכונת מאוד ספציפית, אשר מתמקדת במה שחשוב לבחינה, לפני הנושאים המופיעים בה.

כאשר לומדים לבחינת אמיר בצורה ממוקדת ומסודרת, ניתן לשפר בצורה משמעותית את רמת האנגלית של הנבחן. היות והנושאים בבחינה הינם נושאים המרחיבים את ידיעת האנגלית באופן כללי, רמת האנגלית משתפרת באופן טבעי.

כך למשל, הרחבה של אוצר מילים ועבודה על קטעי קריאה, מאפשרת חזרה על חוקי דקדוק ותחביר, כפועל יוצא של לימוד המילים. ניסוח משפטים מחדש, מחייב התמצאות והבנה בדרך שבה מרכיבים משפט באנגלית ומה משמעותם.

כאשר אתם לומדים אנגלית דרך קריאה, הבנה והרחבה של אוצר מילים, אתם משפרים באופן טבעי את רמת האנגלית שלכם, כך שגם אם מבחן אמיר לא נתן לכם פטור באנגלית, הוא ללא ספק קירב אתכם לשם צעד אחד נוסף.

אם אנגלית היא עקב אכילס שלכם, קורס הכנה למבחן אמיר, יבטיח שתשפרו את האנגלית לפני לימודי התואר ובכך תאלצו לעשות פחות קורסי אנגלית במהלך השנה האקדמית.